Łuck, miasto, 1913 r. Zamek Lubarta z XIV w. i rzeka Styr. Pocztówka rosyjska.
Łuck, 1916 r. Zamek Lubarta. Pocztówka niemiecka.
Łuck, podczas I wojny światowej. Brama wjazdowa do Zamku Lubarta. Pocztówka niemiecka.
Łuck. Brama wjazdowa do Zamku w latach 30-tych. Pocztówka.
Łuck, 2002 r. Obecny wygląd bramy zamkowej.
Łuck, 2001 r. Fragment zamku Lubarta widziany od strony dziedzińca, odrestaurowany i zrekonstruowany po II wojnie światowej.
Łuck, podczas I wojny światowej. Ulica Główna, po odzyskaniu niepodległości - Jagiellońska. Pocztówka niemiecka.
Łuck, podczas I wojny światowej. Inny fragment ulicy Głównej. Pocztówka niemiecka.
Łuck, podczas I wojny światowej. Most Kraśnieński na Styrze. Pocztówka rosyjska.
Łuck, podczas I wojny światowej. Kościół katedralny i parafialny pw. Trójcy św. i św. Apostołów Piotra i Pawła, z XVIII w., wielokrotnie odbudowywany i przerabiany po zniszczeniach wojennych i pożarach. Pocztówka rosyjska.
Łuck, lata międzywojenne. Kościół katedralny. Pocztówka.
Łuck, miasto, przed 1939 (?). Widok na katedrę pw. Św. Piotra i Pawła od ul. Dominikańskiej. Na pierwszym planie przychodnia lekarska, za nią dzwonnica i dalej katedra.
Łuck, 1940 r. Wejście do katedry.
Łuck, 2002 r. Katedra współcześnie.
Łuck, 2001 r. Katedra. Ołtarz główny.
Łuck, 2000 r. Katedra współcześnie. Pocztówka ukraińska.
Łuck, miasto, 17 maja 1919 r. Msza polowa na placu katedralnym po wyparciu przez Wojsko Polskie wojsk ukraińskich. Przed klęcznikiem stoi gen. Aleksander Karnicki.
Łuck, lata międzywojenne. Panorama miasta. Pocztówka.
Łuck, lata międzywojenne. Urząd Wojewódzki w budynku dawnego klasztoru oo. Bernardynów z połowy XVIII w. Pocztówka.
Łuck, lata międzywojenne. Plac Gabriela Narutowicza. Pocztówka.
Łuck, lata międzywojenne. Sąd Okręgowy w dawnych zabudowaniach klasztornych Trynitarzy z XVIII w. Pocztówka.
Łuck, 1926 r. Seminarium Duchowne i szpital, dawniej wojenny, w dzielnicy Krasne. Pocztówka.
Łuck, lata 30-te. Wjazd do Seminarium. Pocztówka.
Łuck, lata międzywojenne. Ul. Jagiellońska (dawniej Główna). Pocztówka.
Łuck, lata międzywojenne. Żołnierze 24 Pułku Piechoty - dwaj z lewej mieszkańcy Łucka, z prawej mieszkaniec wsi Zaborol pod Łuckiem.
Powrót z Bolszewii (ZSRS) ks. prałata Jana Lewińskiego - w środku pierwszego rzędu. Spotkanie z dawnymi uczniami i znajomymi.
Powrót z Bolszewii (ZSRS) ks. prałata Jana Lewińskiego - podpisy uczestników spotkania.
Łuck, początek lat 30-tych. Na nartach - od lewej: Julia Józewska, żona wojewody wołyńskiego Henryka Józewskiego, Maria Bonkowicz-Sittauer, żona starosty.
Łuck, maj 1932 r. Kurs ochrony przeciwgazowej na Zamku Lubarta.
Łuck, miasto, lata 30-te. Święto Konstytucji 3 Maja. Przed trybuną stoi Czeszka Stefania Bożenek.
Łuck, 1936 r. Pierwsza Komunia św. Dzieci prowadzi ks. Leon Krejcza.
Łuck, lata 30-te. Grono pedagogiczne Szkoły Powszechnej nr 4 im. Jachowicza na Zamku Lubarta. Szkoła mieściła się w niewidocznym na zdjęciu budynku, zwanym domem szlacheckim, stojącym na dziedzińcu Zamku. Obecnie znajduje się tam muzeum.
Łuck, lata 30-te. Nauczyciele Szkoły Powszechnej nr 4 im. Jachowicza na Zamku Lubarta. Siedzą od lewej: pierwsza Maria Gindrych, trzecia Kopacewicz.
Łuck, 1937 r. Stadion. Dzieci ze Szkoły Powszechnej nr 1 im. Królowej Jadwigi podczas święta wychowania fizycznego, przygrywa orkiestra wojskowa 24 Pułku Piechoty. W pierwszej parze Lila Kuryłło.
Łuck, 1939 r. Zdjęcie klasy VIa ze Szkoły Powszechnej nr 1 im. Królowej Jadwigi. Siedzący chłopcy od prawej: Danek Chrzanowski, Staszek Żytyński, Zygmunt Biały, Władek Sikorski (zginął podczas wojny); nad Chrzanowskim Krysia Chojecka (deportowana z rodziną w 1940 r. do Rosji, po wojnie w Anglii); w trzecim rzędzie od dołu od prawej: druga (w białym nakryciu głowy) Nena Pieńkowska, piąta (w białym kołnierzyku) Ewa Rutkowska, siódma (obok nauczyciela) Kika Brzezicka, nauczyciel geografii Walczowski; nad nauczycielem (w ciemnym fartuszku) Kazia Romanowska, obok niej z lewej Kaznowska; w rzędzie górnym: druga od prawej Dziuńka Orłowska, druga od lewej Irka Kłosowska, czwarty od lewej Tolek Kłosowski, brat Irki.
Łuck, lata 30-te. Nauczyciel przyrody w Gimnazjum Państwowym im. T. Kościuszki, prof. Stefan Macko (1899-1967).
Łuck, lata 30-te. Zdjęcie na zakończenie konferencji w Dyrekcji Robót Publicznych. Stojący w muszce z lewej strony rzędu siedzących Józef Kuryłło.
Łuck, lata 30-te. Urzędnicy Dyrekcji Robót Publicznych. W górnym rzędzie trzeci od prawej Józef Kuryłło.
Łuck, 1938 r. Zdjęcie okolicznościowe grupy urzędników, prawdopodobnie w Urzędzie Wojewódzkim.
Łuck, 1939 r. Przed Syndykatem Handlowym Ziemian Wołynia Maria Kuryłło.
Łuck, koniec lat 30-tych. Na spacerze w parku im. Pierackiego. Z prawej Janina Podolska.
Łuck, 1941 r. Tableau absolwentów Średniej Szkoły nr 4 z polskim językiem wykładowym. Szkoła ta powstała z przemianowanego Gimnazjum Państwowego im. T. Kościuszki.
Łuck, 1944 r. Karta ewakuacyjna (dokument repatriacyjny) rodziny Władysława Junga z Łucka.
Rewers dokumentu repatriacyjnego. Liczne poświadczenia urzędów wskazują, że repatrianci jechali do Polski około miesiąca, a następnie około pół roku byli przemieszczani, zanim przydzielono im stałe miejsce pobytu.
Łuck, 1945 r., przed ekspatriacją do Polski. Uczniowie klasy VI szkoły polskiej przy ul. Katedralnej. W dolnym rzędzie siedzą od lewej: Barbara Targowska, Elżbieta Pruszyńska, Danuta Rollinger, ostatni w rzędzie Sadurski; w środkowym rzędzie pierwsza od prawej Lusia Nowicka; w rzędzie górnym drugi od lewej Edward Pawlikowski. Ponadto: Nela Kowalikówna, Zuzanna Hejówna, Zbigniew Rosianowski, Aleksander Kuryłek, Zbigniew Moskalew, Wiesława Furmanikówna, Wanda Szymańska, Aleksander Gucio, Adam Głuchowski, Lila Leczycka.
Łuck, 2000 r. Kościół luterański postawiony w latach 1906-1907 staraniem niemieckich kolonistów, obecnie czynny. Pocztówka ukraińska.
Sienkiewiczówka, lata międzywojenne, osada w gminie Czaruków powstała w latach 20-tych.
Sienkiewiczówka, osada w gminie Czaruków, lata 30-te. Misje w parafii, z lewej strony ks. Stanisław Dobrzański, zamordowany w 1943 r. przez UPA podczas rzezi wsi Ostrówki w powiecie lubomelskim.
Budowa drogi Łuck-Czaruków (wieś gminna), 1930 r. Trzeci od prawej na pierwszym planie starosta łucki Jerzy Bonkowicz-Sittauer.
Kiwerce, osada, siedziba gminy, 1998 r. Zniszczony kościół pw. Najświętszego Serca Jezusowego z lat 1929-1933.
Kiwerce, 1929 r. Spotkanie koleżeńskie na łonie przyrody po zakończeniu roku szkolnego. W trzecim rzędzie u góry pośrodku Janina Podolska.
Czartorysk, 1997 r. Podominikański kościół z 1639 r., po kasacie zakonu w 1832 r. przerobiony na cerkiew, a po zniszczeniach podczas I wojny światowej oddany katolikom i odbudowany. Zrujnowany po II wojnie światowej, obecnie przerabiany ponownie na cerkiew.
Kościuchnówka, wieś w gminie Nowy Czartorysk, wsławiona walkami Legionów Polskich w latach 1915-1916 z Rosjanami. Na wzgórzu widocznym na zdjęciu, nazywanym Polską Górą, usypany w końcu lat 20-tych kopiec ku czci legionistów, miejsce wycieczek z całej II Rzeczypospolitej. Zdjęcie z lat 30-tych.
Kościuchnówka. Pomnik postawiony w 1928 r. ku czci legionistów Józefa Piłsudskiego, poległych pod Kościuchnówką w latach 1915-1916. Zdjęcie z lat 30-tych.
Ołyka, miasto i siedziba gminy, koniec lat 30-tych. Zamek książąt Radziwiłłów z XVI wieku, pozostający w ich rękach aż do wybuchu II wojny światowej, siedziba ordynacji radziwiłłowskiej. Główna brama wjazdowa od strony dziedzińca.
Ołyka, 2000 r. Zamek książąt Radziwiłłów, od strony dziedzińca, stan obecny.
Ołyka, 2000 r. Fragment zamku, stan obecny.
Ołyka, 2000 r. Fragment zamku, stan obecny.
Ołyka, lata 30-te. Uroczystości z okazji Święta Niepodległości (11 listopad). Na pierwszym planie przedstawiciel Kasy Stefczyka (spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowych), za nim dwaj w mundurach WP: pierwszy od prawej por. Michał Sadura, drugi Edmund książę Radziwiłł.
Ołyka, lata 30-te. Uroczystości z okazji Święta Niepodległości (11 listopada).
Ołyka, lata międzywojenne. W oczekiwaniu na wizytę biskupa Adolfa Szelążka, ordynariusza diecezji łuckiej. Po prawej w cylindrze obok księdza Janusz książę Radziwiłł.
Ołyka, dzielnica Zalisocze, 1936 r. Klasa VIb Szkoły Powszechnej. W rzędzie grona pedagogicznego siedzą od lewej nauczyciele: Woźniak, Pilkinsztejn, wychowawczyni Borowska, Osowska, ks. prefekt Oraczewski, kierownik szkoły Vogelgesang.
Ołyka, dzielnica Zalisocze, 1936 r. Szkoła Powszechna, aktorzy przedstawienia szkolnego.
Ołyka, 1937 r. Urząd Pocztowy.
Ołyka, 1938 r. Prezes Związku Strzeleckiego 'Strzelec' Tadeusz Kotowicz-Eysymont z córką Anną.
Ołyka, 2001 r. Kolegiata i kościół parafialny pw. Trójcy Świętej z lat 1635-1640, barokowy. Fasada frontowa.
Ołyka, 2001 r. Kolegiata. Ołtarz główny obecnie.
Ołyka, 2001 r. Kolegiata.
Palcze, kolonia w gminie Ołyka, 1930 r. Na środku, na prawo od harcerza, starosta łucki Jerzy Bonkowicz-Sittauer.
Rożyszcze, miasteczko, 1936 r. Konferencja powiatowa Wołyńskiego Związku Gminnych Kas Pożyczkowo-Oszczędnościowych. W pierwszym rzędzie trzeci od prawej prezes Związku Kazimierz Kozłowski.
Perespa, wieś w gminie Rożyszcze, lata 30-te. Przed stacją kolejową. Oczekiwanie na przyjazd gości pociągiem.
Szczurzyn, wieś gminna, początek lat 30-tych. Przed Urzędem Gminy.
Prace melioracyjne na bagnach nad Stochodem w gminie Szczurzyn, lata 30-te.
Romanówka, majątek w gminie Szczurzyn, własność Aleksandry Rodziewicz, po mężu Mogiła-Lisowskiej, lata 30-te. Spotkanie towarzyskie rodziny Lisowskich z rodziną Wałeckich.
Romanówka, 1932 r. Młocka zboża.
Romanówka, lata 30-te. Wyjazd na polowanie.
Romanówka, 1938 r., Po polowaniu. Na koniu syn właścicieli majątku Zygmunt, obok jego ojciec.
Torczyn, 2000 r. Kościół pw. św. Jana Chrzciciela i Podwyższenia Krzyża wybudowany w latach 90-tych na miejscu świątyni zniszczonej w styczniu 1944 r. przez UPA.
Łuck, 1943 r. Pogrzeb sześciu osób zamordowanych przez UPA 16 października 1943 r. w kolonii Mataszówka w gminie Kniahininek. W trumnach od lewej: Franciszek Świetlicki lat 42, jego córka Stanisława lat 13 oraz Andrzej Kuźnicki.

Łuck, 1943 r. Upoważnienie Katolickiego Komitetu Pomocy do zbierania datków rzeczowych i pieniężnych na rzecz uchodźćów z rzezi.
Łuck, 1943 r. Poświadczenie rejestracji uchodźcy z rzezi przez Katolicki Komitet Pomocy w Łucku.
Sokól, miasteczko w gminie Rożyszcze, 1998 r. Kościół pw. Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych z 1909 r., zniszczony w lipcu 1943 r. przez UPA.
Katerynówka, kolonia w gminie Rożyszcze. Ofiary napadu UPA na kolonię w nocy z 7 na 8 maja 1943 r.: dwóch synków Piotra Mękali i Anieli z Gwiazdowskich, między nimi Stasia Stefaniak lat ok. 5, której rozpruto brzuch i powyłamywano ręce i nogi (córka Polaka i Ukrainki).
Uroczystości pogrzebowe ofiar napadu UPA na Katerynówkę. W trumnach: Ukrainka Maria Stefaniak z Bojarczuków w ciąży (+), dzieci Stefaniaków Stasia i Henio (0), Stanisław Stefaniak (S), Walenty Tomas (W), Zofia Duniowa (D), Piotr Mękal (P), Wawrzyniec (?) Mękal, ojciec Piotra (Mę), Aniela Mękalowa z Gwiazdowskich i jedno z jej z dzieci (A).
Kołki, miasteczko, 1935 r. Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z 1930 r. spalony tuż po 13 czerwca 1943 r. wraz z 40 Polakami spędzonymi przez upowców do wnętrza.
Kołki, 1943 r. Wpisy ofiar rzezi do księgi zgonów parafii rzymskokatolickiej w Kołkach. Ze zbiorów Urzędu Stanu Cywilnego Warszawa Śródmieście. Księgi zabużańskie.
Autoportret Adama Szczepańskiego, pochodzącego z Dęblina, podczas wojny przebywającego na Wołyniu, 18-letniego obrońcy ludności polskiej przed napadami nacjonalistów ukraińskich w jednej z samoobron pod Torczynem. Poniósł śmierć z rąk ukraińskich w lipcu 1943 r.
Poznanka, kolonia w gminie Połonka, brak daty. Ks. Piotr Walczak, prefekt w parafii Ławrów, zamordowany w marcu 1943 r.
Mapa - miejsca zbrodni ludobójstwa ukraińskiego na Polakach. Oprac. Ewy Siemaszko w książce Władysława i Ewy Siemaszków: 'Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia 1939-1945'. Wydawnictwo von Borowiecky, Warszawa 2000.

Powiat łucki - zajmował centralną część województwa wołyńskiego i graniczył: od zachodu z powiatem kowelskim i horochowskim, od północy z powiatem sarneńskim, od wschodu z powiatem kostopolskim i rówieńskim, od południa z powiatem dubieńskim.
Powierzchnia powiatu wynosiła 4.767 km2, a ludność - 290,8 tys. osób (według spisu z 1931 r.), a więc dawała wskaźnik zamieszkania 61 osób na 1 km2.
Powiat w większości zamieszkany był przez ludność ukraińską liczącą 172,1 tys. osób (59,2%). Drugą narodowością pod względem ilościowym byli tam Polacy w liczbie 56,4 tys. osób, poza tym to Żydzi i inne nieliczne grupy narodowościowe.
Na terenie powiatu usytuowane były 3 miasta (Łuck, Ołyka, Rożyszcze), 13 gmin wiejskich, 448 gromad wiejskich (sołectw). Do dziś zdołano ustalić, że na terenie powiatu łuckiego rzezie ludności polskiej dokonane w latach 1939-1944 przez nacjonalistów ukraińskich pochłonęły ogółem około 4.000 osób. Według naszych ocen, stanowi to około 35% ogólnej liczby wymordowanych Polaków w powiecie łuckim. Liczbę tę ocenia się na 11.300 osób.


Powrót do strony głównej serwisu "Wołyń naszych przodków" www.nawolyniu.pl