Ołyka, 2001 r. Kolegiata. Ołtarz główny obecnie. Własność J. Rutkowskiego.