Łuck, miasto, 17 maja 1919 r. Msza polowa na placu katedralnym po wyparciu przez Wojsko Polskie wojsk ukraińskich. Przed klęcznikiem stoi gen. Aleksander Karnicki. Ze zbiorów T. Marcinkowskiego.