Łuck, 1941 r. Tableau absolwentów Średniej Szkoły nr 4 z polskim językiem wykładowym. Szkoła ta powstała z przemianowanego Gimnazjum Państwowego im. T. Kościuszki. Ze zbiorów L. Popka.