Ołyka, 2001 r. Kolegiata. Własność J. Rutkowskiego.