Romanówka, 1932 r. Młocka zboża. Własność Z. Mogiły-Lisowskiego.