Romanówka, lata 30-te. Wyjazd na polowanie. Własność Z. Mogiły-Lisowskiego.