Łuck, 2000 r. Kościół luterański postawiony w latach 1906-1907 staraniem niemieckich kolonistów, obecnie czynny. Pocztówka ukraińska. Ze zbiorów T. Wawrzonka.