Łuck, maj 1932 r. Kurs ochrony przeciwgazowej na Zamku Lubarta. Ze zbiorów T. Marcinkowskiego.