Rewers dokumentu repatriacyjnego. Liczne poświadczenia urzędów wskazują, że repatrianci jechali do Polski około miesiąca, a następnie około pół roku byli przemieszczani, zanim przydzielono im stałe miejsce pobytu. Własność Bożeny Jung-Chmielowskiej.