Łuck, 1940 r. Wejście do katedry. Własność A. Wysockiej-Filarowej.