Powrót z Bolszewii (ZSRS) ks. prałata Jana Lewińskiego - w środku pierwszego rzędu. Spotkanie z dawnymi uczniami i znajomymi (awers, na górze).
Na rewersie zdjęcia (na dole) podpisy uczestników spotkania.
Fot. z Ośrodka Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL.