Rożyszcze, miasteczko, 1936 r. Konferencja powiatowa Wołyńskiego Związku Gminnych Kas Pożyczkowo-Oszczędnościowych. W pierwszym rzędzie trzeci od prawej prezes Związku Kazimierz Kozłowski. Własność T. Marcinkowskiego.