Łuck, lata międzywojenne. Kościół katedralny. Pocztówka. Ze zbiorów T. Marcinkowskiego.