Łuck, koniec lat 30-tych. Na spacerze w parku im. Pierackiego. Z prawej Janina Podolska. Ze zbiorów T. Marcinkowskiego (dar J. Podolskiej).