Ołyka, 1938 r. Prezes Związku Strzeleckiego "Strzelec" Tadeusz Kotowicz-Eysymont z córką Anną. Ze zbiorów T. Marcinkowskiego.