Sienkiewiczówka, lata międzywojenne, osada w gminie Czaruków powstała w latach 20-tych. Ze zbiorów T. Marcinkowskiego.