Ołyka, lata 30-te. Uroczystości z okazji Święta Niepodległości (11 listopada). Ze zbiorów T. Marcinkowskiego.