Prace melioracyjne na bagnach nad Stochodem w gminie Szczurzyn, lata 30-te. Własność Z. Mogiły-Lisowskiego.