Łuck, 1944 r. Karta ewakuacyjna (dokument repatriacyjny) rodziny Władysława Junga z Łucka. Własność Bożeny Jung-Chmielowskiej.