Budowa drogi Łuck-Czaruków (wieś gminna), 1930 r. Trzeci od prawej na pierwszym planie starosta łucki Jerzy Bonkowicz-Sittauer. Ze zbiorów rodziny Bonkowiczów-Sittauerów.