Łuck, 1943 r. Poświadczenie rejestracji uchodźcy z rzezi przez Katolicki Komitet Pomocy w Łucku. Ze zbiorów W., E. Siemaszków (dar A. Pałki z Szadurskich).