Kościuchnówka, wieś w gminie Nowy Czartorysk, wsławiona walkami Legionów Polskich w latach 1915-1916 z Rosjanami. Na wzgórzu widocznym na zdjęciu, nazywanym Polską Górą, usypany w końcu lat 20-tych kopiec ku czci legionistów, miejsce wycieczek z całej II Rzeczypospolitej. Zdjęcie z lat 30-tych. Własność Elizy Wójtowicz.