Ołyka, miasto i siedziba gminy, koniec lat 30-tych. Zamek książąt Radziwiłłów z XVI wieku, pozostający w ich rękach aż do wybuchu II wojny światowej, siedziba ordynacji radziwiłłowskiej. Główna brama wjazdowa od strony dziedzińca. Ze zbiorów T. Marcinkowskiego.