Łuck, 1938 r. Zdjęcie okolicznościowe grupy urzędników, prawdopodobnie w Urzędzie Wojewódzkim. Własność H. Pikulskiej.