Uroczystości pogrzebowe ofiar napadu UPA na Katerynówkę. W trumnach: Ukrainka Maria Stefaniak z Bojarczuków w ciąży (+), dzieci Stefaniaków Stasia i Henio (0), Stanisław Stefaniak (S), Walenty Tomas (W), Zofia Duniowa (D), Piotr Mękal (P), Wawrzyniec (?) Mękal, ojciec Piotra (Mę), Aniela Mękalowa z Gwiazdowskich i jedno z jej z dzieci (A). Ze zbiorów W., E. Siemaszków (dar W. Romanowskiego i A. Bielskiego).