Łuck, podczas I wojny światowej. Most Kraśnieński na Styrze. Pocztówka rosyjska. Ze zbiorów T. Marcinkowskiego.