Łuck, lata międzywojenne. Ul. Jagiellońska (dawniej Główna). Pocztówka. Ze zbiorów T. Marcinkowskiego.