Łuck, lata 30-te. Wjazd do Seminarium. Pocztówka. Własność H. Pikulskiej.