Łuck, lata 30-te. Nauczyciele Szkoły Powszechnej nr 4 im. Jachowicza na Zamku Lubarta. Siedzą od lewej: pierwsza Maria Gindrych, trzecia Kopacewicz. Ze zbiorów T. Marcinkowskiego (dar Z. Gindrych).