Łuck, lata międzywojenne. Sąd Okręgowy w dawnych zabudowaniach klasztornych Trynitarzy z XVIII w. Pocztówka. Ze zbiorów T. Marcinkowskiego.