Łuck, lata 30-te. Urzędnicy Dyrekcji Robót Publicznych. W górnym rzędzie trzeci od prawej Józef Kuryłło. Własność H. Pikulskiej.