Łuck, początek lat 30-tych. Na nartach - od lewej: Julia Józewska, żona wojewody wołyńskiego Henryka Józewskiego, Maria Bonkowicz-Sittauer, żona starosty. Ze zbiorów rodziny Bonkowiczów-Sittauerów.