Ołyka, dzielnica Zalisocze, 1936 r. Szkoła Powszechna, aktorzy przedstawienia szkolnego. Ze zbiorów T. Marcinkowskiego.