Łuck, 1943 r. Pogrzeb sześciu osób zamordowanych przez UPA 16 października 1943 r. w kolonii Mataszówka w gminie Kniahininek. W trumnach od lewej: Franciszek Świetlicki lat 42, jego córka Stanisława lat 13 oraz Andrzej Kuźnicki. Ze zbiorów W., E. Siemaszków (dar W. Świetlickiego).