Łuck, lata międzywojenne. Plac Gabriela Narutowicza. Pocztówka. Ze zbiorów T. Marcinkowskiego.