Łuck, 1936 r. Pierwsza Komunia św. Dzieci prowadzi ks. Leon Krejcza. Własność H. Pikulskiej.