Łuck, 1939 r. Zdjęcie klasy VIa ze Szkoły Powszechnej nr 1 im. Królowej Jadwigi. Siedzący chłopcy od prawej: Danek Chrzanowski, Staszek Żytyński, Zygmunt Biały, Władek Sikorski (zginął podczas wojny); nad Chrzanowskim Krysia Chojecka (deportowana z rodziną w 1940 r. do Rosji, po wojnie w Anglii); w trzecim rzędzie od dołu od prawej: druga (w białym nakryciu głowy) Nena Pieńkowska, piąta (w białym kołnierzyku) Ewa Rutkowska, siódma (obok nauczyciela) Kika Brzezicka, nauczyciel geografii Walczowski; nad nauczycielem (w ciemnym fartuszku) Kazia Romanowska, obok niej z lewej Kaznowska; w rzędzie górnym: druga od prawej Dziuńka Orłowska, druga od lewej Irka Kłosowska, czwarty od lewej Tolek Kłosowski, brat Irki. Własność Z. Mogiły-Lisowskiego.