Łuck, miasto, 1913 r. Zamek Lubarta z XIV w. i rzeka Styr. Pocztówka rosyjska. Ze zbiorów T. Marcinkowskiego.