Ołyka, 2000 r. Fragment zamku, stan obecny. Fot. T. Marciak.