Łuck, podczas I wojny światowej. Inny fragment ulicy Głównej. Pocztówka niemiecka. Ze zbiorów T. Marcinkowskiego.