Poznanka, kolonia w gminie Połonka, brak daty. Ks. Piotr Walczak, prefekt w parafii Ławrów, zamordowany w marcu 1943 r. Ze zbiorów W., E. Siemaszków (dar L. Orlińskiego).