Łuck, 1939 r. Przed Syndykatem Handlowym Ziemian Wołynia Maria Kuryłło. Własność H. Pikulskiej.