Kołki, miasteczko, 1935 r. Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny z 1930 r. spalony tuż po 13 czerwca 1943 r. wraz z 40 Polakami spędzonymi przez upowców do wnętrza. Ze zbiorów W., E. Siemaszków.