Szczurzyn, wieś gminna, początek lat 30-tych. Przed Urzędem Gminy. Własność Z. Mogiły-Lisowskiego.