Łuck, 1916 r. Zamek Lubarta. Pocztówka niemiecka. Ze zbiorów T. Marcinkowskiego.