Łuck, miasto, przed 1939 (?). Widok na katedrę pw. Św. Piotra i Pawła od ul. Dominikańskiej. Na pierwszym planie przychodnia lekarska, za nią dzwonnica i dalej katedra. Własność A. Wysockiej-Filarowej.