Łuck, 1926 r. Seminarium Duchowne i szpital, dawniej wojenny, w dzielnicy Krasne. Pocztówka. Ze zbiorów T. Marcinkowskiego.