Kościuchnówka. Pomnik postawiony w 1928 r. ku czci legionistów Józefa Piłsudskiego, poległych pod Kościuchnówką w latach 1915-1916. Zdjęcie z lat 30-tych. Własność Elizy Wójtowicz.