Ołyka, 2000 r. Zamek książąt Radziwiłłów, od strony dziedzińca, stan obecny. Fot. T. Marciak.